فاصله ما تا موفقیت به اندازه فاصله ما از خودمان است          برای کشتی که نمی داند مقصدش کجاست، باد موافق معنا ندارد            انسان همانی می شود که خود باور دارد


فاصله ما تا موفقیت به اندازه فاصله ما از خودمان است          برای کشتی که نمی داند مقصدش کجاست، باد موافق معنا ندارد            انسان همانی می شود که خود باور دارد


 •  
  صفحه نخست
   
   
 •  
  تماس با ما
   
   
 •  
  درباره ما
   
   
 •  
  گالری تصاویر
   
   
 •  
  گواهینامه ها
   
   
 •  
  صفحه نخست
   
   
 •  
  تماس با ما
   
   
 •  
  درباره ما
   
   
 •  
  گالری تصاویر
   
   
 •  
  گواهینامه ها
   
   
سخن بزرگان

راز پیشرفت در آغاز راه است. راز آغاز کردن نیز در تقسیم وظایف پیچیده و طاقت فرسا، به کارهای کوچک تر و قابل کنترل است. 

مشکلات، فرصتهایی برای بدست آوردن چیزهای بهترند. آنها مثل جاپایی برای حرکت به سوی تجربه های بزرگترند. وقتی که دری بسته می شود، حتما در دیگری باز خواهد شد. این قانون طبیعی حفظ تعادل است.

شما می توانید هر چیزی را که می خواهید بشوید، فقط باید به اندازه کافی ایمان داشته باشید و بر اساس آن عمل کنید. چون هر چیزی را که ذهن بتواند تصور و باور کند، حتما دست یافتنی است.

هدفی را که انتخاب می کنید باید آنقدر بزرگ باشد که در مسیر دستیابی به آن به انسانی ارزشمند تبدیل شوید.

 

 

.

 

 

 


راز پیشرفت در آغاز راه است. راز آغاز کردن نیز در تقسیم وظایف پیچیده و طاقت فرسا، به کارهای کوچک تر و قابل کنترل است. 

مشکلات، فرصتهایی برای بدست آوردن چیزهای بهترند. آنها مثل جاپایی برای حرکت به سوی تجربه های بزرگترند. وقتی که دری بسته می شود، حتما در دیگری باز خواهد شد. این قانون طبیعی حفظ تعادل است.

شما می توانید هر چیزی را که می خواهید بشوید، فقط باید به اندازه کافی ایمان داشته باشید و بر اساس آن عمل کنید. چون هر چیزی را که ذهن بتواند تصور و باور کند، حتما دست یافتنی است.

هدفی را که انتخاب می کنید باید آنقدر بزرگ باشد که در مسیر دستیابی به آن به انسانی ارزشمند تبدیل شوید.

 

 

.