فاصله ما تا موفقیت به اندازه فاصله ما از خودمان است          برای کشتی که نمی داند مقصدش کجاست، باد موافق معنا ندارد            انسان همانی می شود که خود باور دارد


فاصله ما تا موفقیت به اندازه فاصله ما از خودمان است          برای کشتی که نمی داند مقصدش کجاست، باد موافق معنا ندارد            انسان همانی می شود که خود باور دارد


 •  
  صفحه نخست
   
   
 •  
  تماس با ما
   
   
 •  
  درباره ما
   
   
 •  
  گالری تصاویر
   
   
 •  
  گواهینامه ها
   
   
 •  
  صفحه نخست
   
   
 •  
  تماس با ما
   
   
 •  
  درباره ما
   
   
 •  
  گالری تصاویر
   
   
 •  
  گواهینامه ها
   
   
دانلود

کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ

این کتاب مجموعه ای از سخنان ارزشمند و گرانمایه حکیم ارد بزرگ  در زمینه های مختلف می باشد.

کتاب سرخ حکیم ارد بزرگ

این کتاب مجموعه ای از سخنان ارزشمند و گرانمایه حکیم ارد بزرگ  در زمینه های مختلف می باشد.


کتاب تحول

موفقیت در فرهنگ دیجیتالی فردا

 

کلام این کتاب درباره تغییر است. آنچه که تاکنون اتفاق افتاده و در آینده رخ خواهد داد. میزان تطبیق پذیری ما و آنچه را که باید برای بهتر شدن انجام دهیم.  دریافت فایل

موفقیت در فرهنگ دیجیتالی فردا

 

کلام این کتاب درباره تغییر است. آنچه که تاکنون اتفاق افتاده و در آینده رخ خواهد داد. میزان تطبیق پذیری ما و آنچه را که باید برای بهتر شدن انجام دهیم.  دریافت فایل